Algemene voorwaarden La Artesana

Algemene voorwaarden La Artesana

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de dienstverlening van La Artesana, thans gevestigd te Alkmaar, Spilstraat 131, 1825JD en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Alkmaar op 15 september 2020 onder nummer 80319130. BTW nr. voor de belastingdienst is NL003422223B88.
De doelstelling van La Artesana is het bereiden van maaltijden na bestelling en betaling, en vervolgens  deze te bezorgen bij het door de klant opgegeven adres.
Deze maaltijden kunnen vooraf, tot 2 dagen voor bezorging, worden besteld via de website www.la-artesana.nl. Wanneer deze bestelling per email aan de klant is bevestigd, is deze definitief. Het staat La Artesana vrij een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. De bestellingen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor het bezorgmoment kosteloos worden geannuleerd door de klant. Hierna geldt niet het wettelijke ‘herroeppingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten’, daar het producten van bederfelijke aard betreft welke niet retour kunnen worden gezonden.

Registratie en persoonsgegevens
Om te kunnen bestellen kan er door de klant een account aan te worden gemaakt. Hierbij wordt gevraagd om de volgende noodzakelijke gegevens: (achter)naam, adres gegevens, emailadres, telefoonnummer, en eventueel afwijkend bezorgadres. Tevens krijgt de klant een gebruikersnaam en wachtwoord om bestellingen in de toekomst te vergemakkelijken. Deze gegevens zijn via het account in te zien en te wijzigen, en volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant. De klant geeft bij het aanmaken van een account tevens toestemming aan La Artesana om deze gegevens op te slaan en te gebruiken voor de bezorging van de maaltijden, en om de diensten en producten van La Artesana te kunnen verbeteren. De klant staat er ook voor in dat de gegevens die verstrekt zijn, juist en correct zijn. La Artesana verwerkt en bewaart de door de klant opgegeven gegevens in het kader van haar dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens. Bij niet tijdig doorgeven van wijzigingen bestaat het risico dat de bestelling fout gaat, hier is La Artesana niet voor verantwoordelijk. Het staat La Artesana vrij een account te beëindigen. De klant zal hiervan via email op de hoogte gesteld worden.

Alle op de website gepubliceerde teksten en beeldmateriaal zijn intellectueel eigendom van La Artesana. Het staat La Artesana vrij om de door klant geplaatste teksten/reviews te gebruiken voor publicatie of te verwijderen. Indien La Artesana overgaat naar een nieuwe eigenaar, dan heeft La Artesana het recht om alle onderdelen van de website en de gebruikers en accounts ervan als onderdeel van zogenaamde goodwill ook over te dragen.

Werkwijze
La Artesana besteed de uiterste zorg aan de bereiding en samenstelling en bezorging van de maaltijden, welke voldoen aan de gangbare eisen van hygiëne en kwaliteit.
La Artesana kan echter niet garanderen dat de maaltijden volledig zullen voldoen aan de opgegeven afbeeldingen of omschrijvingen. Mocht de samenstelling significant afwijken dan zal de klant op de hoogte gesteld worden via mail of telefoon. Hierna heeft de klant de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren. Klachten over de maaltijden dienen dezelfde dag via mail of telefoon kenbaar gemaakt te worden, om La Artesana in de gelegenheid te stellen hier adequaat en binnen redelijke termijn op te reageren. In geval van intolerantie of allergie dient de klant La Artesana vóór de bestelling te informeren. In overleg met de klant kan dan bekeken worden of de bestelling al dan niet kan doorgaan. La Artesana kan geen ingrediënten meer wijzigen na bereiding van de maaltijd. La Artesana kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade of letsel als gevolg van het nuttigen van een maaltijd door de klant of partner/vrienden/familie met wie de maaltijd genuttigd wordt. In geval van verkeerd gebruik van de maaltijd door de klant of derden, kan La Artesana niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventueel opgelopen (indirecte of gevolg-) schade. Ook in geval van overmacht is La Artesana niet aansprakelijk.  La Artesana heeft het recht om bevestigde bestellingen te annuleren uiterlijk 2 dagen voor de afgesproken bezorgdatum en zal de klant hierover per mail of telefoon informeren.

Betaling
Betaling van de maaltijden geschiedt op voorhand bij bestellen van de maaltijd via de aangeboden betaalwijze. Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Bezorgkosten, indien niet inbegrepen, worden separaat vermeld bij bestelling. Deze betalingen worden niet terug gestort, tenzij vallend onder de in deze voorwaarden vermelde uitzonderingen.

Tot slot
Deze algemene voorwaarden alsook de werkwijze van La Artesana kunnen op ieder moment worden gewijzigd of stop gezet. Het Nederlands recht is van toepassing.

Alkmaar, 15 september 2020